Wedstrijdreglement moederdag

Wedstrijdreglement Moederdag

1. Concept van de wedstrijd 

   De wedstrijd wordt georganiseerd door Mama Baas voor Lannoo. Je kan deelnemen door je kinderen een sneaker te laten ontwerpen, een foto op Instagram te posten en daarbij @mamabaasshopt te taggen. Een jury zal de 3 leukste en origineelste foto's selecteren. Je kunt deelnemen t.e.m. maandag 3 juni 2019, 11.59u.

   De deelnemer die de origineelste sneaker heeft ontworpen wint een Rainpharma-pakket ter waarde van 260 euro. 

   2. Looptijd en timing wedstrijd

   De wedstrijd loopt van 6 mei 2019 tot en met 3 juni 2019, 11.59u en de winnaar wordt op woensdag 5 juni 2019 geselecteerd. De winnaar wordt door Mama Baas op de hoogte gebracht per privé-bericht op Instagram.

   De wedstrijd staat open voor alle personen met uitzondering van de werknemers van Mama Baas (zij kunnen wel deelnemen maar niet winnen). Deelnemen kan enkel tussen bovenstaande tijdstippen. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. De winnaars worden verwittigd via e-mail. Hun namen kunnen nadien ook op onze blog-, Twitter- en Facebookpagina worden vermeld

   3. Prijs

   Eerste prijs: een Rainpharma-pakket bestaande uit 1 exemplaar van de Amazing Oil Cleanser, Brightening Face Scrub, Comforting Clay Mask, Dedicated Face Wash, Elementary Toning Mist en de Faithful Face Guard.

   De toegekende prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten. Eveneens is het niet toegestaan om de prijs door te verkopen. Er is 1 persoon die de prijs kan winnen gedurende de looptijd van de wedstrijd.

   4. Deelname aan de wedstrijd

   Deelnemen aan de wedstrijd kan door het plaatsen van een duidelijke foto van de ontworpen sneaker op Instagram en het taggen van Mamabaasshopt. De prijzen worden uitgereikt aan de deelnemer waarvan de sneaker door een jury als het origineelst worden bevonden.

   Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren.

   Mama Baas behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

   5. Selecteren van de winnaars

   De winnaar wordt op 5/06/19 geselecteerd. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd via Mama Baas. Een winnaar heeft t.e.m. 15/06/2019 de tijd (na de persoonlijke verwittiging via Instagram-bericht) om te reageren. Indien Mama Baas geen reactie ontvangt na die dag wordt een nieuwe winnaar geselecteerd en maakt de eerste winnaar geen aanspraak meer op zijn/haar prijs. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs.

   6. Toekenning van de prijs

   Mama Baas kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van de partner m.b.t. de overhandiging van de prijs of m.b.t. defecten en tekortkomingen aan de prijs. Mama Baas is niet verplicht, indien de leverancier in gebreke blijft de prijs te overhandigen of een andere prijs te verstrekken.

   7. Privacy

   Toegang tot jouw gegevens hebben uitsluitend de door Uitgeverij Lannoo of Mama Baas aangewezen personen m.b.t. het selecteren van de winnaar. Enkel in geval van een opt-in voor de nieuwsbrief van Mama Baas zijn wij gerechtigd persoonlijke gegevens die vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt op te slaan of te verwerken. Deze informatie kan worden gebruikt om met de bezoeker in contact te treden. Je kan onze volledige privacy policy raadplegen via https://www.mamabaas.be/content/privacy-cookies.

    Tielt, 29 april 2019